Šeimos konsultavimas.

Vaiko savijauta labai glaudžiai susijusi su jo buvimu šeimoje: santykiai su tėvais, broliais ir seserimis, vaiko  individualių poreikių patenkinimo lygis šeimoje labai veikia jo psichologinę ir fiziologinę savijautą. Todėl šeimos konsultavimas labai svarbus ir naudingas, konsultuojant vaiką individualiai, ir stipriai padidina individualaus konsultavimo sėkmę. Taip pat šeimos konsultavimas padeda tėvams geriau labiau įsijausti į savo vaiko savijautą ir geriau suprasti jo vidinį  pasaulį.