Psichologinis vaikų ir suaugusiųjų įvertinimas.

Psichologinis įvertinimas reikalingas siekiant nustatyti kilusių elgesio, emocijų, mokymosi sunkumų priežastis, asmenybės stipriąsias ir silpnąsias puses, profesinius interesus. Remiantis psichologinio įvertinimo išvadomis teikiamos rekomendacijos.

Standartizuotos Lietuvoje metodikos

  1. Raven CPM - spalvotosios progresuojančios matricos,  taikomos 5-11 m. vaikų neverbaliniams arba produktyviesiems gebėjimams vertinti.
  2. NEO-PI-R ir NEO-FFI klausimynai,  skirti penkių didžiųjų asmenybės bruožų (ekstravertiškumas, neurotiškumas, atvirumas patirčiai, sutarumas, sąmoningumas) tyrimui, leidžia susidaryti išsamų(NEO PI-R) arba bendrą(NEO-FFI) vaizdą apie vertinamo asmens asmenybę bei kelti prielaidas apie jo funkcionavimą plačiame situacijų spektre.
  3. LPIK – standartizuoto interviu pobūdžio instrumentas, kuris aprėpia praktiškai visas profesinės veiklos sritis ir padeda asmeniui pažinti jo profesinius interesus. Taikomas profesiniam informavimui, konsultavimui, personalo atrankai, darbo veiklos pakeitimui, profesijos pasirinkimui.
  4. Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodika, skirta 5-6 m. vaikų pažintinių gebėjimų, socialinių, emocinių funkcijų bei vaiko elgesio ypatumų vertinimui priimant sprendimą dėl vaiko brandumo lankyti priešmokyklinę grupę ar mokyklą anksčiau nei jam atitinkamais kalendoriniais metais sueis šešeri ar septyneri.
  5. SDQ (Galių ir sunkumų klausimynas) , skirtas vaikų emocinių simptomų, elgesio problemų, hiperaktyvumo, santykių su bendraamţiais problemų ir socialumo formalizuotai atrankai.