Mokymų temos:

 Mokinio bendrosios kompetencijos šiuolaikiniame pasaulyje: kliūtys ir galimybės jas įveikti.

 Streso kontrolė.

 Produktyvus konfliktų sprendimas.

 Komandos formavimas.

 Savęs pažinimas ir asmenybės ugdymas.

 Emocijų įsisąmoninimas ir jų valdymas.

 Mokymų turinys, trukmė ir kaina derinami individualiai.