Individualus jaunuolių konsultavimas profesijos pasirinkimo ir karjeros klausimais.

Kuo aš noriu būti, kai užaugsiu?

Ar aš turiu tam reikalingus gebėjimus?

Kur stoti? Kokius dalykus ir egzaminus pasirinkti?

Su tokiais klausimais susiduria beveik kiekvienas vyresniųjų klasių mokinys, nerimaudamas dėl savo sėkmingos ateities. Konsultavimo tikslas - padėti jaunuoliui nustatyti savo stipriąsias puses, turimus gebėjimus, vertybes, interesus ir atsižvelgiant į tai pasirinkti tinkamą specialybę. Taip pat suteikti informaciją apie stojimo galimybes Lietuvos ir užsienio universitetuose.