Individualus jaunuolių ir suaugusiųjų konsultavimas, remiantis individualiosios psichologijos teorija.

Individualioji psichologija - viena iš psichologijos  krypčių, kurios pradininkas - žymus austrų gydytojas psichiatras Alfredas Adleris. Ši teorija remiasi prielaida, kad žmogaus pagrindiniai asmenybės bruožai susiformuoja ankstyvoje vaikystėje. Būdamas priklausomas nuo tėvų vaikas išgyvena menkavertiškumo jausmą, kurį siekia įveikti visais įmanomais būdais. Jis kelia sau tikslus, kuriems didelę įtaką padaro  jį supanti socialinė aplinka. Šie tikslai ir jų siekimo būdai formuoja vaiko gyvenimo stilių, kuris santykinai išlieka pastovus jam suaugus.

Kartais dėl nepalankių socialinės aplinkos sąlygų žmogus iškelia sau nerealius tikslus, kurių nesugeba pasiekti. Šio konsultavimo tikslas  -  padėti žmogui suprasti savo gyvenimo stilių ir pakeisti nerealius tikslus į realius.